Operadora de drone a tarragona

Inspeccions en indÚstria

Les inspeccions en indústria ens permeten prendre imatges inèdites de dos tipus d’estructures: interiors i exteriors.

Els drones fan que les inspeccions siguin ràpides i fàcils. El temps requerit en comparació amb els mètodes convencionals com l’ús d’helicòpters, escaladors industrials, l’ús de tecnologia d’accés per cable, equips, grues, etc.. és molt menor. Això fa que les inspeccions amb drons siguin més barates i més ràpides.

Fotografía con drone
Fotografía con drone

Inspeccions estructurals interiors

La nostra aportació se centra bàsicament a aconseguir reduir els costos d’inspecció dels equips que per motius de seguretat s’han de preparar molt a consciència per a habilitar l’entrada dels tècnics, a més de facilitar la inspecció d’equips que per dimensions necessiten l’adaptació d’estructures o protocols costosos per a minimitzar els perills per als treballadors, amb la conseqüent reducció de riscos laborals.

Inspeccions estructurals exteriors

Les aplicacions en aquest apartat són múltiples, sent molt interessant per a control de parcs fotovoltaics i eòlics, torres i línies d’alta i mitjana tensió, oleoductes, gasoductes, centrals tèrmiques, refineries, ponts, mines, façanes , teulades etc

Drone en Tarragona

Contacte
sense compromÍS