POLÍTICA DE PRIVACItAt

1.RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

ALEIX OSED CABRÉ (d’ara endavant, “ALEIX”), és una persona física amb domicili social Carrer/M.C. Verdaguer,2 de Riudecols 43390 (Tarragona), amb Número d’Identificació Fiscal (NIF) 39918435-A.

Per a més informació sobre ALEIX, visiti www.uavdronetarragona.com o posi’s en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic hola@uavdronetarragona.com, o en el telèfon (+34) 665022091.

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades personals seran tractats per a la gestió contractual dels serveis contractats.

Les dades personals proporcionades pel titular a través d’aquesta pàgina web podran ser utilitzats per a la remissió d’informació sobre actualitat (newsletters), organització sobre esdeveniments organitzats per ALEIX i serveis prestats per ALEIX.

3. BASE LEGAL PER Al TRACTAMENT

Per a la prestació dels serveis contractats: compliment de les obligacions derivades del contracte de prestació de serveis.

Per a l’enviament d’informació sobre actualitat, esdeveniments o serveis: Consentiment del titular de les dades. Aquest consentiment pot ser revocat pel titular de les dades en qualsevol moment.

4. DESTINATARIS DE LES DADES

En cas de contractar els serveis del Despatx, les dades personals podran ser cedits a les Administracions Públiques (p.e. l’Administració Tributària) per al compliment de les obligacions legals i tributàries en la gestió contractual.

5. DRETS

El Reglament General de Protecció de Dades atorga a les persones drets relacionats amb les seves dades personals:

Dret d’accés: el dret de ser informat i sol·licitar accés a les dades personals sobre vostè que processem.
Dret de rectificació: el dret de sol·licitar que corregim o actualitzem les seves dades personals, quan siguin inexactes o estiguin incomplets.
Dret de cancel·lació: el dret de sol·licitar la supressió de les seves dades personals.
El dret d’oposició i a la limitació del tractament: el dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals, o a sol·licitar que no siguin utilitzats per a fins específics.
El dret a la portabilitat: el dret a sol·licitar les seves dades personals en un format electrònic d’ús comú, i al fet que es transmetin els mateixos a un tercer de la seva elecció.
En tot cas, els titulars de les dades personals podran exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat de les dades i de limitació o oposició al tractament mitjançant correu electrònic dirigit a info@axdron.com o en la següent adreça: Carrer/M.C. Verdaguer,2 de Riudecols 43390 (Tarragona), amb Número d’Identificació Fiscal (NIF) 39918435-A.

En cas que el titular de les dades estimi que els seus drets han estat vulnerats o que s’ha realitzat un tractament il·lícit, podrà presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades. C/ Jorge Juan, 6. www.agpd.es. T: 912 66 35 17).

6. CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals facilitades per a la prestació de serveis es conservaran mentre es mantingui la relació contractual amb AXDRON. Posteriorment, les dades es mantindran bloquejats durant un període que no excedirà de 5 anys per a poder fer front a possibles responsabilitats o requeriments de les Administracions Públiques.

Les dades personals facilitades per a rebre informació d’actualitat, esdeveniments o serveis, s’eliminaran quan el titular de les dades revoqui el seu consentiment a rebre aquestes comunicacions.

7. MESURES DE SEGURETAT

De conformitat amb la normativa vigent, ALEIX implementa mesures tècniques i organitzatives de seguretat adequades per a la protecció de les dades personals contra la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.